Innkalling til møte i Helgelandsrådet 20. - 21. april 2023

Det ble avholdt møte i Helgelandsrådet 20. - 21. april på Fru Haugans Hotel i Mosjøen. 

Innkalling inkl. saksfremlegg finner du her.

Vedlegg til sak 19/23 MidtSkandia finner du her.

Vedlegg til sak 20/23 Eventuelt: Felles uttalelse - "Forutsigbarhet i pårørendetilbudet er livsviktig for brukerne" finner du her.

0