Innkalling til møte i ordførerkollegiet 18. desember

Det kalles inn til møte i ordførerkollegiet i Helgelandsrådet 18. desember på Teams.

Innkalling inkl saksliste og vedlegg finner du her.

0