Innkalling - møte i Helglandsrådet 2. - 3. februar 2023

Det avholdes møte i Helglandsrådet 2. - 3. februar på Scandic Syv Søstre Hotel i Sandnessjøen.

Innkalling inkl. saksfremlegg finner du her.

Vedlegg til sak 09/23 Dokumentsamling finner du her.

0