Høye forventninger til Nordlandsbenken

Mange gode krefter arbeider for å få etablert Campus Blå Folkehøgskole i Brønnøy. Sist ute var et enstemmig fylkesting i Nordland.

Nå er forventningene skyhøye til at våre politikere på Stortinget følger opp og får på plass oppstartbevilgningen som folkehøgskolen trenger i revidert nasjonalbudsjett.

 

I Brønnøy er det allerede etablert et svært robust kompetansesenter innen marine næringer. I tillegg har hele Helgeland bedrifter med berøringspunkt i de marine- og maritime næringer. Vi ser betydelig potensiale i å få økt samhandling mellom våre teknologiske industribedrifter og bedriftene innen marin sektor. Men skal man lykkes med dette, er det helt avgjørende å utvikle kunnskapen og styrke engasjementet om morgendagens løsninger. Dette gjelder både innen biologi, økologi og teknologi.

 

På Toft har vi et slikt kunnskapsmiljø. De må få bygge videre på denne kompetansen og utvide sitt tilbud til også å omfatte en folkehøgskole. Det er et paradoks at havnasjonen Norge ikke har et folkehøgskoletilbud med havet som hovedtema.

 

2020 var Havets År. Vi synes det er helt på sin plass at vi 2021 får etablert en folkehøgskole der kystens muligheter og framtidas bærekraftige forvaltning av havets marine ressurser er i fokus. Vi mener skolen vil øke interessen for kystbaserte næringer og for kystkultur, og gi ungdom muligheten til å kvalifisere seg til ei framtid i nord. Denne folkehøgskolen vil inspirere ungdom til å se mulighetene i havet, og på den måten bidra til å føre Norge inn i en blå og bærekraftig framtid.

 

Etablering av Campus Blå Folkehøgskole har tverrpolitisk støtte fra begge regionrådene på Helgeland og denne uken ble det vedtatt en enstemmig uttalelse fra Fylkestinget i Nordland. En rekke andre aktører stiller seg også bak initiativet.

 

Fylkestinget er i likhet med regionrådene på Helgeland opptatt av å beholde våre ungdommer i landsdelen. Nord-Norge er dessverre «eksportør» av ungdommer. Vi tror den eneste måten å snu dette på, er å tilby interessante utdanningstilbud, og gi flere unge en innføring i hvilke muligheter som finnes her i nord.

 

Prosjektet har en tung, tverrpolitisk støtte lokalt. Nå har hele det politiske miljøet i Nordland høye forventninger til at våre fremste folkevalgte skal bidra til å sikre Campus Blå Folkehøgskole en oppstartbevilgning i revidert nasjonalbudsjett, som skal behandles i vår.

 

Geir Waage (Ap)

Leder Indre Helgeland regionråd

 

Peter Talseth (Sp)

Leder Helgelandsrådet

 

0