Høringssvar - Grunnrenteskatt på havbruk

Helgelandsrådet og Indre Helgeland Regionråd har oversendt et felles høringssvar til Finansdepartementet 12. desember vedr. grunnrenteskatt på havbruk. Høringssvaret presiserer viktigheten av at innretningen på skatten ikke stagnerer utviklingen i næringen men gir grunnlag for videre vekst og fortsatt bidrar til fellesskapet. 

0