Høringssvar - Kvalitative kriterier og støtteordning for Utsira Nord

Helglandsrådet har sammen med Ocean Cluster Helgeland, ACT Cluster, Mo Industripark, Energi i Nord, Arctic Energy partners, NHO Nordland, LO Nordland og Indre Helgeland regionråd levert høringssvar på Olje- og energidepartementets forslag til kvalitative kriterier og støtteordning for Utsira Nord. Utsira nord er åpnet for søknader om vindkraft til havs og departementet ønsker innspill til forslag til utlysningskriterier.

I denne saken vil vi henvise til innspillet som er sendt fra Nordland Fylkeskommune som vi støtter fullt ut. Vi vil spesielt be OED endre kriteriet «Positive lokale ringvirkninger» til «Utvikling av norske verdikjeder» i de kvalitative kriteriene for Utsira Nord og prekvalifiseringskriteriene for Sørlige Nordsjø II.

 

Høringssvar fra Ocean Cluster Helgeland med flere

Høringssvar fra Fylkesrådet i Nordland

0