Høringsinnspill - Nordland fylkeskommunes uttalelse til Nasjonal transportplan 2025-2036

Det vises til invitasjon fra Nordland fylkeskommune til å gi innspill til fylkeskommunens arbeid med uttalelse til transportetatenes utredningsoppdrag og prioriteringsoppdrag til Nasjonal transportplan 2025-2036 (NTP).

Nordland fylkeskommune ønsker innspill til transportetatenes grunnlagsdokumenter og en rangering fra 1 til 4 innenfor hver av transportformene statlig veg, luftfart, jernbane og kystfart. Det bes også om innspill til vedlikehold, drift og statlig kollektiv/transporttilbud. Prioriteringene skal tydelig begrunnes.


Første del av vårt høringsinnspill er rangering av investeringer og tiltak. Andre del er innspill til utredningsoppdraget som ble besvart 22. januar fra transportetatene, og siste del er innspill til prioriteringsoppdraget med svarfrist 31. mars fra transportetatene til Samferdselsdepartementet.

 

Les hele høringsinnspillet fra Helgelandsrådet til NFK her.

0