Høringsinnspill - Forslag til program for strategisk konsekvensutredning av nye områder til fornybar energiproduksjon til havs

Ocean Cluster Helgeland har på vegne av en rekke regionale aktører og kommuner, inkludert Helgelandsrådet, kommet med et felles innspill til forslag til program for strategisk konsekvensutredning av nye områder til fornybar energiproduksjn til havs.

Høringsinnspillet finner du her

0