Helgelandstinget 2022 - sett av datoene

Det nærmer seg Helgelandstinget som i år arrangeres i Brønnøysund 22. - 23. september hos Brønnøysundregistrene. Hit inviteres formannskapene i våre 12 medlemskommuner i tillegg til politisk ledelse i de øvrige kommunene på Helgeland. 

Helgelandstinget er en årlig politisk møteplass for våre kommuner hvor fokuset er nettverks- og kompetansebygging. Årets hovedtema er ungt utenforskap, og vi har inivtert inn en rekke innledere med ulike perspektiver på temaet. 

Sett av datoen allerede nå. Innkalling inkl sakspapirer sendes ut nærmere arrangementet. 

0