Helgelandstinget 2021

Årets Helgelandsting går av stabelen 23. - 24. september i Mosjøen. Dette er en årlig politisk møteplass for helgelandskommunene med fokus på nettverks- og kompetansebygging.

Til Helgelandstinget inviteres våre 12 deltakerkommuner gjennom sine formannskap. I tillegg inviterer vi fylkestings- og stortingspolitikere fra Helgeland samt politisk ledelse i øvrige helgelandskommuner. 

 

I år arrangeres Helgelandstinget på Fru Haugans Hotel i Mosjøen 23. – 24. september. Tema er lokal og regional planlegging, samhandling og kompetanseutvikling. Inviterte foredragsholdere er blant andre Roar Eilev Amdam, professor i samfunnsplanlegging og ledelse ved Høgskulen i Volda, og Linda Helén Haukland, fylkesråd for plan og næring i Nordland fylkeskommune.

 

Se programmet for Helgelandstinget 2021 her.

0