Helgelandsrådet og Polarsirkelrådet ber om møte med Samferdselsministeren vedr ny ruteplan Widerøe

De to politiske rådene opplever at de presenterte ruteforslagene utarbeidet av Widerøe er utenfor de kriteriene som er satt i anbudskonkurransen, og ber om et møte så snart som mulig og senest innen Widerøes frist for tilbakemelding 15.januar.

 

I forbindelse med ny ruteplan for FOT-rutekontrakt gjeldende for Helgeland fra 1. april 2024 har Indre Helgeland interkommunalt politisk råd (Polarsirkelrådet) og Helgeland interkommunalt politisk råd (Helgelandsrådet), sammen med Helgelandssykehuset HF og Nordland fylkeskommune den 13. desember 2023, gjennomført samtaler med Widerøe i henhold til anbudsgrunnlaget pkt. 5.6. Det ble her presentert to alternative ruteforslag.


De to interkommunale politiske rådene opplever at begge de presenterte ruteforslagene utarbeidet av Widerøe er utenfor de kriteriene som er satt i anbudskonkurransen. Det legges opp til ruteavganger på en tid av døgnet (natt) som ekskluderer et stort antall av de reisende fra øykommuner og bygder på Helgeland med viktige næringer som havbruk, industri, reiseliv, leverandørindustri mm.


Med avganger kl. 05:00/05:30/05:45 fra Helgeland til Bodø vil en stor del av de reisende fra regionens lufthavner måtte starte reisen på natten eller dagen før med hotellovernatting, med de ekstra kostnadene og belastningen dette medfører for de reisende. Dette alternativet vil også gi senere avgang til Værens enn dagens tilbud, noe som medfører at man ikke vil kunne ankomme Oslo på morgenen. 


Helgelandsrådet og Polarsirkelrådet har vanskeligheter med å se at den nye ruteplanen for Helgeland presentert av Widerøe samsvarer med regjeringens målsetting med det desentraliserte rutetilbudet for kortbanenettet beskrevet i Hurdalsplattformen. Med dette ber de to interkommunale politiske rådene om et møte med Samferdselsministeren så snart som mulig og senest innen Widerøes frist for tilbakemelding 15.januar. På dette møtet vil også Helgelandssykehuset HF og Nordland fylkeskommune møte.

 

Les hele brevet til Samferdselsdepartementet her

0