Helgelandsrådet 15. - 16. april avlyst

Som følge av koronasituasjonen avlyses det planlagte møtet i Helgelandsrådet 15. - 16. april 2021.

Vi tar sikte på gjennomføring av neste oppsatte møte- 3. - 4. juni 2021. Nærmere informasjon kommer. I mellomtiden avholdes det møter både i komiteene og Arbeidsutalget. 

0