Helgelandsrådet 11.-12. februar 2021 avlyst

Etter lengre vurdering er det besluttet å avlyse det oppsatte møtet i Helgelandsrådet 11. – 12. februar 2021 grunnet usikkerheten rundt koronasituasjonen.

Til erstatning gjennomføres det møter i våre komiteer/utvalg i løpet av februar. 

Se møteplan her

0