Presentasjoner Helgelandstinget 2022

Helgelandstinget 2022 ble arrangert hos Brønnøysundregistrene 22. - 23. september. Her deltok formannskapene i våre 12 medlemskommuner, i tillegg til politisk ledelse i de øvrige kommunene på Helgeland og fylkestingspolitikere fra Helgeland.

Årets hovedtema var ung inkludering, og en rekke innledere deltok med ulike perspektiver rundt temaet. Presentasjonene finner du her.

0