Helse Nord sin anskaffelse av spesialiserte rehabiliteringstjenester

Helgelandsrådet har sendt et skriv til Helse Nord vedrørende anskaffelsesprosessen for spesialiserte rehabiliteringstjenester i regionen. Helse Nord har til tross for anmodning om å følge Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) sin veileder for anskaffelse av rehabiliteringstjenester, ikke valgt å følge denne i den nye anbudsprosessen. 

Dette har ført til at hverken kommuner, fagfeltet for rehabilitering eller brukeren har vært tilstrekkelig hørt ved vurdering av behov for disse tjenestene på Helgeland. Helgelandsrådet er fortsatt sterkt kritisk til dette, og viser at Helse Nord i denne saken ikke tar sitt sørge for ansvar på tilstrekkelig alvor, slik vi ser det.

Les skrivet til Helse Nord vedrørende anskaffelsesprosessen for spesialiserte rehabiliteringstjenester her. 

0