Havbruk til havs - innspill til Fiskeridirektoratets forslag til tre områder til uttale

Følgende felles innspill vedr havbruk til havs på Helgeland ble oversendt Fiskeridirektoratet 26. november fra Havbruksnettverk Helgeland, Olje- og gassklynge Helgeland, Actic Cluster Team (ACT), Indre Helgeland Regionråd og Helgelandsrådet:

Havbruk til havs. Innspill til Fiskeridirektoratets forslag til tre områder til uttale

Les mer om havbruk til havs på Fiskeridirektoratets sider her

0