Endring - møte i Helgelandsrådet 4. juni 2021

Som følge av koronasituasjonen er det fysiske møtet i Helgelandsrådet 3. - 4. juni 2021 endret til Teams-møte 4. juni 2021.

Se møteinnkalling inkl sakspapirer her.

0