Dokumenter - Helgelandstinget 2021

Helgelandstinget arrangeres 23. - 24. september i Mosjøen. Hit inviteres våre 12 deltakerkommuner gjennom sine formannskap. I tillegg inviterer vi fylkestings- og stortingspolitikere fra Helgeland samt politisk ledelse i øvrige helgelandskommuner. 

Aktuelle dokumenter og presentasjoner i forbindelse med tinget finner du her.

0