Bekymringsmelding/klage på ventetid for hjelpemidler - NAV Hjelpemiddelsentral Nordland

Helgelandsrådet er bekymret for konsekvensene med lang saksbehandlingstid ved tildeling av hjelpemidler gjennom NAV Hjelpemiddelsentral Nordland. Med dagens saksgang tar det minst 3-4 måneder før pasienten får sitt omsøkte tilpassede hjelpemiddel. Dette er lang ventetid og rammer brukerne av hjelpemidler ute i kommunene. 

Les bekymringsmeldingen til NAV Hjelpemiddelsentral Nordland her.

0