Anbud om flyruter fra 2024

Samferdselsdepartementet har gjennomført eget anbud for drift av regionale ruteflygninger i Norge fra 1. april 2024 – 31.oktober 2027/2028 hvor Helgelandsrådet har levert høringsuttalelse. Vi opplever nå at de presenterte ruteforslagene utarbeidet av Widerøe er utenfor de kriteriene som er satt i anbudskonkurransen.

 

Helgelandsrådet har derfor sendt brev til Widerøe med signal om dette.

 

Vårt høringsinnspill har vært relatert til både frekvens, pris og ønske om første ankomst til fylkeshovedstad, samt til Værnes. I tillegg er det viktig at ny ruteløsning gir et godt og relevant tilbud til/fra Helgeland/Tromsø. Vi har også vært tydelig på samkjøring, for eksempel som mellom Sandnessjøen og Brønnøysund slik det var i en tidligere anbudsperiode (før 2017), bør vurderes da dette gav et mer fleksibelt ruteopplegg.

 

Ifølge anbudsgrunnlaget, pkt. 5.6 «skal operatøren sørge for å innhente synspunkter fra
aktuelle fylkeskommuner og kommuner, samt lufthavnoperatør, i fastsettelsen av første
ruteprogram og ved større endringer underveis i kontraktsperioden». Dette møtet ble avholdt onsdag 13. desember.

 

Helgelandsrådet opplever at begge de presenterte ruteforslagene utarbeidet av Widerøe er utenfor de kriteriene som er satt i anbudskonkurransen. Det legges her opp til ruteavganger på en tid av døgnet (natt) som ekskluderer et stort antall av de reisende fra våre øykommuner og bygder på Helgeland med viktige næringer som havbruk, reiseliv, leverandørindustri mm. Minner her om at ca. 50 % av Helgelands innbyggere bor utenfor regionsentrene Brønnøysund, Mosjøen og Sandnessjøen.

 

Med avganger kl. 05:00 vil en stor del av de reisende fra våre lufthavner måtte starte reisen dagen før og overnatte på hotell, med de ekstra kostnadene og belastningen dette medfører for våre reisende. Dette er forhold som medfører både konkurransevridning og nedbygging av viktig infrastruktur som kortbanenettet representerer.

 

Det er for Helgelandsrådet svært vanskelig å kommentere ruteforslag som vi mener helt klart ligger utenfor anbudskriteriene med de intensjoner som der er satt.

 

Vi har også vanskeligheter med å se at dette støtter opp om dagens politiske plattform som regjeringen er tuftet på, jamfør Hurdalsplattformen.

 

Les hele brevet til Widerøe AS her

0