Ambulansetjenesten i Sømna

Helgelandsrådet har sendt et skriv til Helgelandssykehuset vedrørerende ambulansetjenesten i Sømna. Her ber rådet om at Helgelandssykehuset setter prosessen med å flytte ambulansestasjonen fra Sømna til Brønnøysund i bero til det er blitt utført en grundig ROS-analyse som også tar hensyn til de risikoområdene som kommunene på Sør-Helgeland ser som relevante.

Les hele skrivet her

0