Åpning av unikt studium på Helgeland - Erfaringsbasert master i digitale helsetjenester

Den 30. august var det offisiell åpning av ny master i digitale helsetjenester på Campus Helgeland.  Utdanningen er resultat av godt utviklingsarbeid mellom UiT, kommunene på Helgeland og Helgelandssykehuset.

 

Samarbeid og innovasjon i utdanning

Studiet ble offisielt åpnet av instituttleder Anders Andersen fra Institutt for informatikk ved UIT, sammen med vitenskapelige og administrative ressurser tilknyttet studiet. Fra samarbeidspartnerne på Helgeland deltok kst. adm. direktør Hanne Frøyshov i Helgelandssykehuset, sekretariatsleder i Helgelandsrådet, Stig Sørra og sekretariatsleder i Indre Helgeland regionråd, Kjell-Idar Juvik. Alle vektla i sine åpningstaler det gode samarbeidet som ligger til grunn for at satsingen har lykkes.

 

- Gjennom tett samarbeid mellom UiT og helsetjenesten på Helgeland er det utviklet en ny utdanning som er unik både i nasjonal og internasjonal sammenheng. Dette er viktig kompetanse som trengs for å utvikle fremtidens helsetjeneste, uttalte professor og prosjektleder for satsingen ved UiT, Gunnar Hartvigsen.

 

Prosjektgruppen som har utviklet studiet var til stede og presenterte bakgrunn og ambisjoner med studiet. Prosjektgruppen har vært sammensatt av representanter fra UiT, Helgelandssykehuset og kommunene på Helgeland, representert ved Rana Utvikling, Studiesenter RKK Ytre Helgeland og Dønna kommune.

 

Samlinger på hele Helgeland

UiT med sitt solide fagmiljø ved Institutt for informatikk tilbyr utdanningen på Helgeland, kommuner og sykehus bidrar også inn i undervisning og veiledning. En fleksibel og samlingsbasert utdanningsmodell på deltid gjør at studentene kan kombinere masterstudier og jobb.

 

Samlingene skal være på ulike steder på Helgeland, og besøke både kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Studentene vil få et unikt innblikk i behov, muligheter og pågående prosjekter innen digitale helsetjenester i en distriktsregion. I samarbeid med Aalborg universitet utprøves en modell med problemorientert læring. Kombinert med forskningsbasert undervisning støttet av landets fremste fagmiljø på området, vil det gi studentene en genuin innsikt i arbeidet med digitale helsetjenester i en distriktsregion og generisk kompetanse innen fagområdet.

 

Studenter fra Alta til Oslo

Det første kullet av studenter kommer fra Alta i nord til Oslo i sør. Men hoveddelen av studentene kommer fra Helgeland, særlig er det mange studenter fra Mosjøen og Mo i Rana. Studentene kommer fra ulike fagområder, og både kommuner, sykehus og privat sektor er representert.

 

- Dette er et svært godt utgangspunkt for å få til det tverrfaglige studentmiljøet som er viktig i denne masterutdanningen. Vi ser veldig frem til å følge dette første kullet med studenter på master i digitale helsetjenester, avslutter prosjektleder og professor Gunnar Hartvigsen.

 

Pressemelding fra prosjektleder ved UiT v/ Institutt for informatikk

0